Σε περίοπτη θέση μέσα στον αμπελώνα (θέση Παχυμάρι, Πύργου Τριφυλίας, νομού Μεσσηνίας) βρίσκεται το οινοποιείο. Είναι συνολικά 1200 τετραγωνικά μέτρα και είναι χωρισμένο σε τρία επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος το καταλαμβάνει η αίθουσα των δεξαμενών. Μια πληθώρα δεξαμενών, διαφορετικών μεγεθών, όλων ψυχόμενων καθώς και μερικές βοηθητικές παρέχουν τη δυνατότητα να είναι τα κρασιά, πάντα τακτοποιημένα και σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και ταυτόχρονα, χωριστά, ανάλογα με την ποικιλία και το αμπελοτεμάχιο.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και το κελάρι ωρίμασης με τα βαρέλια. Σε αυτό το χώρο χτυπά η καρδιά του οινοποιείου. Σε περισσότερα από 200 βαρέλια, σχεδόν αποκλειστικά των 225 λίτρων από γαλλική δρυ, περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους τα καλύτερα κρασιά του κτήματος. Τα κρασιά αυτά έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο «ευθύνης» για τις διακρίσεις και τα χρυσά μετάλλια με τα οποία βραβεύεται το οινοποιείο κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Πάνω από το χώρο των βαρελιών, στο κέντρο του οινοποιείου, τόσο από πλευράς χωροταξίας, όσο και από πλευράς σημασίας, βρίσκεται το εμφιαλωτήριο και ο χώρος συσκευασίας. Όπως είναι φυσικό, στο χώρο αυτό, όπως και στους υπόλοιπους του οινοποιείου, τηρούνται απόλυτα οι απαιτήσεις των προτύπων ISO και HACCP (ISO 22000), ενώ οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με πιστοποιημένα συστήματα.

Εκτός από τα σταφύλια του κτήματος, το οινοποιείο επεξεργάζεται και περίπου 500 τόνους σταφυλιών από συνεργαζόμενους αμπελώνες. Σημαντικό όγκο καλύπτει η ποικιλία Φιλέρι, η οποία είναι γηγενής της ορεινής Μεσσηνίας. Με εξαίρεση ίσως μια ακόμα περιοχή, δεν συναντάται στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Η παραγωγή των κρασιών από αυτά τα σταφύλια, αλλά ακόμα και η καλλιέργεια των αμπελώνων από τους οποίους προέρχονται, ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία όπως διαμορφώθηκε από το Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες του: Κρασιά με υψηλό επίπεδο ποιότητας που ταυτόχρονα να αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της περιοχής.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ